Kan ik een creditcard aanvragen?

Of je een creditcard kunt aanvragen hangt af van jouw financiële situatie.

De creditcarduitgever wil bij de aanvraag weten of:

  1. Je inkomen voldoende is
  2. Jouw woonlasten niet te hoog zijn
  3. Je niet te veel schulden hebt

Het gaat hier om het totaalplaatje van de drie onderdelen.

Als je niet voldoet aan de gestelde eisen kun je geen creditcard aanvragen. Een prepaid creditcard kun je altijd aanvragen, zelfs als je geen inkomen hebt of kampt met betalingsachterstanden voor openstaande schulden.

Kan ik een creditcard aanvragen als ik student ben?

Ja, maar hier gelden wel eisen. Als je een studentenrekening hebt, kun je vaak via die rekening een studenten creditcard aanvragen. Daarnaast wil de bank zien dat er iedere maand een minimaal bedrag wordt gestort op de studentenrekening. Bij ING is dit ten minste 250 euro per maand. Dit bedrag mag niet afkomstig zijn van DUO. Verder is het belangrijk dat je geen andere schulden hebt.

Omdat de voorwaarden redelijk soepel zijn, hebben studenten cards vaak een beperkt bestedingslimiet (maximaal 1.000 euro).

–> Meer informatie over studenten creditcards

Kan ik een creditcard aanvragen met een BKR?

Met een positieve BKR-registratie en voldoende inkomen kun je meestal probleemloos een creditcard aanvragen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als je een hypotheek hebt voor een eigen huis. Er mag alleen geen sprake zijn van overkreditering, waar sprake van kan zijn als je al meerdere leningen hebt en je aan uw ‘kredietlimiet’ zit.

Bij een negatieve BKR-registratie kom je normaliter niet in aanmerking voor een creditcard. Er is dan tijdens de looptijd van het krediet iets gebeurt, bijvoorbeeld als je een betalingsachterstand hebt opgebouwd voor een persoonlijke lening of als je facturen meerdere keren niet hebt betaald. De creditcardaanbieder zal dan oordelen dat je niet goed in staat bent om aan jouw betalingsverplichtingen te doen. Je krijgt dan geen creditcard.

–> Meer informatie over het aanvragen van een creditcard met een BKR. 

Kan ik een creditcard aanvragen als ik rood sta?

Als je rood staat, betekent dit dat je een openstaande schuld hebt, bijvoorbeeld bij je bank of een kredietverstrekker.

Tijdelijk rood staan is niet erg, maar als je continu rood staat, kom je waarschijnlijk niet in aanmerking voor een creditcard. Zorg dat je openstaande schulden inlost en dat je voldoende inkomen geniet.

Kan ik een creditcard aanvragen als ik geen inkomen heb?

Dat is meestal lastig. De creditcarduitgever wil namelijk zekerheid dat je openstaande creditcardrekeningen kunt betalen. Zonder inkomen kan dat eigenlijk niet. Bij het aanvragen van een creditcard zult je daarom moeten aantonen dat je een vorm van inkomen hebt, bijvoorbeeld:

  • Salaris via een werkgever
  • Inkomen uit een eigen bedrijf
  • Pensioen

Misschien heb je geen direct inkomen, maar wel een flink vermogen opgebouwd. Neem dan contact op met de creditcardaanbieder. Als je voldoende vermogen hebt, kun je gewoon een creditcard aanvragen.

–> Meer informatie over het aanvragen van een creditcard zonder inkomen.

Kan ik een creditcard aanvragen als iemand borg staat?

Ja, het is bij meerdere creditcarduitgevers mogelijk om een creditcard aan te vragen als er iemand anders borg voor je staat. Dit moet middels een speciale borgstellingsverklaring. Degene die borg staat is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten die de kaarthouder maakt. Dat betekent dat de creditcarduitgever kosten komt verhalen op de borgsteller als de kaarthouder niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

–> Meer over het aanvragen van een creditcard met borgstelling

Deze pagina is geactualiseerd op: 09-03-2022