Kan ik een creditcard aanvragen?

Of u een creditcard kunt aanvragen hangt af van uw financiële situatie.

De creditcarduitgever wil bij de aanvraag weten of:

  1. Uw inkomen voldoende is
  2. Uw woonlasten niet te hoog zijn
  3. U niet te veel schulden heeft

Het gaat hier om het totaalplaatje van de drie onderdelen.

Als u niet voldoet aan de gestelde eisen kunt u geen creditcard aanvragen. Een prepaid creditcard kunt u altijd aanvragen, zelfs als u geen inkomen heeft of kampt met betalingsachterstanden voor openstaande schulden.

Kan ik een creditcard aanvragen als ik student ben?

Ja, maar hier gelden wel eisen. Als u een studentenrekening heeft, kunt u vaak via die rekening een studenten creditcard aanvragen. Daarnaast wil de bank zien dat er iedere maand een minimaal bedrag wordt gestort op de studentenrekening. Bij ING is dit ten minste 250 euro per maand. Dit bedrag mag niet afkomstig zijn van DUO. Verder is het belangrijk dat u geen andere schulden hebt.

Omdat de voorwaarden redelijk soepel zijn, hebben studenten cards vaak een beperkt bestedingslimiet (maximaal 1.000 euro).

–> Meer informatie over studenten creditcards

Kan ik een creditcard aanvragen met een BKR?

Met een positieve BKR-registratie en voldoende inkomen kunt u meestal probleemloos een creditcard aanvragen. Hier is bijvoorbeeld sprake van als u een hypotheek heeft voor uw eigen huis. Er mag alleen geen sprake zijn van overkreditering, waar sprake van kan zijn als u al meerdere leningen heeft en u aan uw ‘kredietlimiet’ zit.

Bij een negatieve BKR-registratie komt u normaliter niet in aanmerking voor een creditcard. Er is dan tijdens de looptijd van het krediet iets gebeurt, bijvoorbeeld als u een betalingsachterstand heeft opgebouwd voor een persoonlijke lening of als u facturen meerdere keren niet heeft betaald. De creditcardaanbieder zal dan oordelen dat u niet goed in staat bent om aan uw betalingsverplichtingen te doen. U krijgt dan geen creditcard.

–> Meer informatie over het aanvragen van een creditcard met een BKR. 

Kan ik een creditcard aanvragen als ik rood sta?

Als u rood staat, betekent dit dat u een openstaande schuld heeft, bijvoorbeeld bij uw bank of een kredietverstrekker.

Tijdelijk rood staan is niet erg, maar als u continu rood staat, komt u waarschijnlijk niet in aanmerking voor een creditcard. Zorg dat u openstaande schulden inlost en u voldoende inkomen geniet.

Kan ik een creditcard aanvragen als ik geen inkomen heb?

Dat is meestal lastig. De creditcarduitgever wil namelijk zekerheid dat u openstaande creditcardrekeningen kunt betalen. Zonder inkomen kan dat eigenlijk niet. Bij het aanvragen van een creditcard zult u daarom moeten aantonen dat u een vorm van inkomen heeft, bijvoorbeeld:

  • Salaris via uw werkgever
  • Inkomen uit een eigen bedrijf
  • Pensioen

Misschien heeft u geen direct inkomen, maar wel een flink vermogen opgebouwd. Neem dan contact op met de creditcardaanbieder. Als u voldoende vermogen heeft, kunt u gewoon een creditcard aanvragen.

–> Meer informatie over het aanvragen van een creditcard zonder inkomen.

Kan ik een creditcard aanvragen als iemand borg staat?

Ja, het is bij meerdere creditcarduitgevers mogelijk om een creditcard aan te vragen als er iemand anders borg voor u staat. Dit moet middels een speciale borgstellingsverklaring. Degene die borg staat is hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten die de kaarthouder maakt. Dat betekent dat de creditcarduitgever kosten komt verhalen op de borgsteller als de kaarthouder niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

–> Meer over het aanvragen van een creditcard met borgstelling

Deze pagina is geactualiseerd op: 17-03-2021