IBAN Converter

Uw bank:
Uw rekeningnummer:
Bereken uw IBAN nummer
Uw IBAN/SEPA Nummer: ...
Uw BIC Nummer: ...

IBAN Checker

Met de IBAN converter van Creditcard.nl kunt u eenvoudig en snel uw reguliere bankrekeningnummer omzetten naar het internationale IBAN nummer. Bovendien krijgt u ook direct de BIC code te zien die nodig is voor internationale transacties. De IBAN checker neemt veel werk uit handen, want u heeft alleen het rekeningnummer nodig om de conversie te maken.

De service die hierboven wordt aangeboden, is bovendien veilig aangezien er wordt gebruikt gemaakt van HTTPS. Via dit protocol worden uw gegevens versleuteld verzonden. Daardoor wordt het buitenstaanders onmogelijk gemaakt om verstuurde gegevens te onderscheppen.

IBAN nummer

IBAN is een internationale standaard om banken en rekeningnummers te herkennen en grensoverschrijdende transacties veiliger, eenvoudiger en minder foutgevoelig te maken. In Nederland is de IBAN structuur op 1 augustus 2014 in werking getreden. Omdat iedereen in de EU tegenwoordig gebruik maakt van IBAN is er dan ook geen verschil meer tussen binnenlandse transacties en grensoverschrijdende betalingen die binnen de Europese Unie plaatsvinden.

Hoewel IBAN initieel ontworpen is voor landen binnen de EU wordt de structuur inmiddels gebruikt door ongeveer 69 landen. Vooral in Europa, het Midden Oosten, de Caraïben en delen van Afrika.

Naast de IBAN heeft het Europees Parlement een aantal jaar geleden een nieuw betalingssysteem geïntroduceerd onder de naam SEPA (Single Euro Payments Area). Met het nieuwe betalingssysteem SEPA en de IBAN structuur is het eenvoudiger en veiliger om deel te nemen aan het betaalverkeer binnen de eurozone.

Hoe is het IBAN nummer opgebouwd?

Het IBAN nummer heeft maximaal 34 tekens en heeft een vaste lengte per land. In Nederland kent het IBAN nummer 18 tekens en is als volgt opgebouwd:

  • NLkk BBBB CCCC CCCC CK
  • Een voorbeeld van een IBAN nummer is bijvoorbeeld: NL 87 INGB 0007 8912 34
Code Betekenis
NL 2 letters die dienen als landcode
kk Een controlegetal bestaande uit twee cijfers
BBBB De bankcode opgebouwd uit de eerste vier letters van de bank
CCCC CCCC C Het rekeningnummer soms met één of meer nullen als voorloop
K Het controlegetal (K) die al deel uitmaakt van het nationale rekeningnummer)

Wanneer is het IBAN nummer nodig?

Anno 2017 is het IBAN nummer voor vrijwel alle betaaltransacties vereist. Alleen voor goede doelen wordt een uitzondering gemaakt. In elk geval kunnen zij voorlopig gebruik maken van de korte, eenvoudige rekeningnummers.

BIC code

De BIC code wordt gebruikt om een bank te identificeren voor grensoverschrijdend betaalverkeer buiten Europa. Soms spreekt men ook wel eens van het zogenaamde SWIFT-adres.

Hoe is de BIC code opgebouwd?

De BIC code, ofwel de Business Identifier Code. De BIC is als volgt opgebouwd:

  • BBBBCCLLbbb, of:
  • BBBBCCLL
  • Een voorbeeld van een BIC is bijvoorbeeld: INGBNL2A
Code Betekenis
BBBB Bankcode van vier letters. Deze zijn vrij te kiezen door de bank
CC Landcode van twee letters, net zoals bij IBAN (voor Nederland is dit NL)
LL Plaatscode van twee alfanumerieke tekens
bbb Drie alfanumerieke tekens van het filiaal of een afdeling

Wanneer is het BIC nummer nodig?

Het BIC nummer is in elk geval nodig als u een betaling vanuit het buitenland wilt ontvangen op uw Nederlandse rekeningnummer. In sommige gevallen is de BIC ook nodig voor een transactie naar een buitenlands rekeningnummer. Niet alle landen doen echter mee aan de IBAN/SWIFT structuur voor betalingen. Hiertoe behoren ook belangrijke landen, zoals de Verenigde Staten, China, Rusland, India en Japan.

Was deze informatie nuttig?