Creditcard aanvragen met BKR-registratie

Een creditcard is voor velen een ideaal betaalmiddel. Vooral voor het doen van online aankopen of een reis/vakantie in het buitenland. Het grote voordeel is dat u pas achteraf de rekening ontvangt en u bij het betalen dus geen zorgen hoeft te maken over het saldo op uw bankrekening.

Houdt er wel rekening mee dat u met een creditcard een (tijdelijke) schuld kunt opbouwen. In principe is dat niet erg zolang u iedere maand het openstaande bedrag terugbetaalt.

Het aanvragen van een creditcard is soms lastig of zelfs niet mogelijk. Dit komt vanwege een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Er zijn twee soorten registraties mogelijk:

 • Een positieve BKR-codering
 • Een negatieve BKR-codering

Hieronder wordt er dieper op ingegaan.

Positieve BKR-registratie

Veel Nederlanders hebben een positieve BKR-registratie. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als:

 • U een kredietlimiet heeft voor uw betaalrekening (u kunt rood staan)
 • U een creditcard heeft en daarmee aankopen gespreid kan betalen
 • U een persoonlijke lening heeft of een doorlopend krediet
 • U iets heeft gekocht met een financieringsregeling, bijvoorbeeld een auto
 • U een private lease auto heeft
 • U een achterstand heeft op uw hypotheek

De grens voor een registratie bij het BKR ligt bij de meeste soorten leningen en regelingen op minimaal 250 euro. Blijft u onder dit bedrag? Dan wordt u ook niet positief geregistreerd.

Heeft u een lening of krediet, maar betaalt u altijd op tijd? Dan blijft uw BKR-registratie positief.

Creditcard aanvragen?

Met een positieve BKR-registratie is het meestal geen probleem om een creditcard aan te vragen. U dient vaak nog wel te voldoen aan een bepaalde inkomenseis. Deze kan per creditcard verschillen.

Negatieve BKR-registratie

U krijgt een negatieve BKR-registratie als u niet tijdig voldoet aan uw betalingsverplichtingen die zijn verbonden aan een lening of krediet:

 1. In eerste instantie krijgt u een betalingsherinnering van de kredietverstrekker. Als u ook dan niet reageert ontvangt u een aanmaning. U heeft dan nog een laatste mogelijkheid om een negatieve BKR-registratie te voorkomen.
 2. Als u ook dan niet betaalt, is de kredietverstrekker verplicht u te aan te melden bij het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). Daarvoor wordt eerst nog per brief een vooraankondiging verstuurt. Dit geeft u toch een allerlaatste kans om de betaling te voldoen.
 3. Wanneer u ook hier niet aan kunt voldoen, zal u aangemeld worden. U heeft dan een negatieve BKR-registratie.

Zodra het kredietcontract is beëindigd en/of de schuld is afgelost, blijven uw gegevens nog vijf jaar zichtbaar bij het BKR. Deze informatie is namelijk van belang voor eventuele nieuwe kredietverstrekkers. De kans is groot dat u deze vijf jaar lastig nieuwe leningen en kredieten kunt krijgen.

Let op:

Bij meer dan drie maandtermijnen hypotheekachterstand wordt u aangemeld in het CKI en heeft een negatieve BKR-registratie.

Creditcard aanvragen?

Heeft u een negatieve BKR-codering? Dan is het vrijwel niet mogelijk om een reguliere creditcard aan te vragen. Vanwege de negatieve codering is het risico te groot dat u de potentiele betalingsverplichtingen die zijn verbonden aan de creditcard niet kunt voldoen. Een creditcardaanbieder wil immers dat ze zonder problemen het geld wat u uitgeeft weer terugkrijgen.

Een goede oplossing om toch een creditcard te krijgen, is om te kiezen voor een prepaid creditcard. Bij dit type kaart heeft u geen krediet: u moet vooraf een bepaald bedrag storten, alvorens ermee betaald kan worden. Voor de creditcardaanbieder zijn er dus geen risico’s, zelfs bij een negatieve BKR-registratie.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26-02-2020