Waar ben je naar op zoek?

Zelf schulden aflossen


Als u een beperkte schuld of betalingsachterstand heeft, is het vaak mogelijk om zelfstandig uw schulden af te lossen.

Het is dan handig om met behulp van een stappenplan te werk te gaan:

1. Zet uw schulden op een rij

Maakt een overzicht van al uw schulden en de schuldeisers. Inventariseer uw totale schuld inclusief rente, incassokosten en deurwaarderskosten. Als u niet precies weet hoe hoog uw schuld is, neemt u contact op met de schuldeiser(s). Dit kan bijvoorbeeld middels een brief.

Ook het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan inzicht geven in lopende schulden. Denk bij het maken van het overzicht aan alle partijen waarbij u schuld heeft, waaronder:

 • Energiemaatschappij
 • Belastingdienst
 • Verzekeraars
 • Banken
 • Creditcardmaatschappijen
 • Verhuurder(s)
 • Leasemaatschappijen

2. Geef aan hoeveel u op dit moment aflost

Geef in het overzicht van schulden aan hoeveel u maandelijks aflost per schuldeiser.

3. Bepaal de belangrijkste schuldeisers

Zoek uit welke schuldeisers voorrang krijgen, bijvoorbeeld de belastingdienst.

4. Vraag om uitstel van betaling

Hoewel schuldeisers hieraan niet hoeven mee te werken, kunt u schriftelijk vragen om een uitstel van betaling, waarin u meer tijd vraagt om orde op zaken te stellen en uw schulden te betalen. In dit document staat een voorbeeldbrief hoe u om uitstel kunt vragen (bron: Gemeente Apeldoorn).

Let er op dat de schuldeiser niet verplicht is om mee te werken.

5. Bepaal hoeveel u maximaal kan aflossen per schuldeiser

Bepaal hoeveel u maandelijks maximaal denkt te kunnen betalen om uw schulden af te lossen. Houdt daarbij rekening met vaste lasten waar u niet onderuit komt, zoals uw huur, huishoudgeld (voeding & kleding) en de energierekening. Neem ook al uw inkomens, uitkeringen, toeslagen, aandelen, vakantiegelden, bonussen en spaargelden mee bij het maken van de berekening.

Ga naar berekenuwrecht.nl als u niet precies weet op welke tegemoetkomingen u recht heeft.

Onnodige uitgaven, bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift kunt u opzeggen en schrappen zodat u meer financiële mogelijkheden heeft om schulden af te lossen.

6. Maak een begroting op

Stel een begroting samen waarop uw inkomsten, vaste uitgaven, en aflossingsbedragen voor de schulden overzichtelijk in kaart zijn gebracht. Een programma als Excel leent zich hier uitstekend voor. Houdt wel rekening met het volgende:

 • Inkomsten, uitkeringen, toeslagen, bonussen en vaste uitgaven komen maandelijks terug en zijn dus met elkaar te verrekenen.
 • Spaargelden en aandelen zijn slechts eenmalig af te trekken van het schuldbedrag.

U trekt de vaste uitgaven en aflossingsbedragen af van de inkomsten. Vermogen kunt u indien wenselijk eenmalig aftrekken van de totale schuld. Aan het eind van de rekensom zijn er twee resultaten mogelijk:

De uitkomst is positief

Dat houdt in dat u maandelijks geld overhoudt voor uitgaven die niet noodzakelijk zijn. Als het om een hoog bedrag gaat, zou u dit kunnen gebruiken om meer af te lossen. Geef de belangrijke schuldeisers in dat geval voorrang. Is de uitkomst slechts licht positief, bijvoorbeeld 100 euro. Dan kan het handig zijn dit bedrag apart te zetten als buffer.

De uitkomst is negatief

Dat houdt in dat het aflossingsbedrag en uw uitgaven gezamenlijk hoger zijn dan uw volledige inkomen (plus uitkeringen, etc.). U kunt nu drie dingen doen:

 • Zorg voor meer inkomen: neem indien mogelijk een extra baan en zorg dat u alle toeslagen waar u recht op heeft daadwerkelijk ontvangt.
 • Zorg voor lagere uitgaven: schrap zoveel mogelijk uitgaven die niet strikt noodzakelijk zijn. Denk aan: vakanties, etentjes, dure kleding, elektronica, inboedel, etc.
 • Los minder af: deze optie zou u pas als laatste moeten toepassen