Waar ben je naar op zoek?

Wettelijke traject


Als het niet lukt om op basis van het minnelijke traject gezamenlijk met de schuldhulpverlener en schuldeisers tot een akkoord te komen, zal de rechter worden gevraagd om tot een oplossing te komen. Hierbij wordt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) gebruikt als grondslag.

Waar kan ik terecht?

U stuurt samen met de schuldhulpverlener een verzoek aan de rechtbank in uw gemeente. Indien de rechter u toelaat, komt u terecht in het wettelijke schuldsaneringstraject.

Kom ik in aanmerking?

U kunt in aanmerking voor de WSNP als:

  • U zelfstandig niet meer uit de financiële problemen kan komen
  • Als het minnelijke traject geen nut heeft gehad
  • Als de schulden niet zijn ontstaan als gevolg van fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag
  • U in de afgelopen tien jaar niet al eerder in de WSNP heeft gezeten
  • Als u volledig bereid bent om de verplichtingen in de WSNP na te leven

Hoe werkt het?

U spant zich drie jaar maximaal in om alle schuldeisers zoveel mogelijk terug te betalen. Het gaat dan ook om een 3-jarig traject. Om dit te controleren benoemt de rechter een bewindvoerder die controleert of u uw verplichtingen nakomt. Hij/zij zal de rechter hiervan op de hoogte houden.

De bewindvoerder bepaalt verder welk bedrag van uw inkomen/uitkering u maandelijks mag houden en gebruiken voor het betalen van vaste lasten, bijvoorbeeld voor onderzoek, energie, water en het huishouden. Het overige deel moet verplicht gestort worden op de zogenaamde boedelrekening. Die wordt gebruikt om de schuldeisers en bewindvoerder te betalen.

De rechter kan de schuldsanering stopzetten als u uw verplichtingen niet nakomt. U heeft onder andere de volgende verplichtingen:

  • Geen nieuwe schulden genereren
  • Werken (minimaal 36 uur per week) of zeer actief solliciteren
  • Veranderingen omtrent uw situatie doorgeven bij de bewindvoerder
  • Ervoor zorgen dat u in de toekomst niet opnieuw in schuldsanering terechtkomt, bijvoorbeeld door hulp van een budgetcoach of maatschappelijk werker.

Wat gebeurt er daarna?

Indien u zich gedurende het volledige saneringstraject aan alle regels houdt, zal de rechter u aan het eind van de WSNP laten beginnen met een schone lei. Dat betekent dat u geen schulden meer heeft. Het door u gespaarde bedrag gaat naar de bewindvoerders en de rest naar de schuldeisers.