Waar ben je naar op zoek?

Geleend geld terugvorderen


Het komt regelmatig voor dat er geld wordt uitgeleend, maar dat er niet (volgens afspraak) wordt terugbetaald. Dat kan voor een vervelende situatie zorgen, vooral als u een persoonlijke relatie heeft met de schuldenaar (vriend of familie).

Is er een afspraak gemaakt?

Heeft u met iemand een afspraak gemaakt over het verstrekken van de lening? En was dit een mondelinge of schriftelijke afspraak? Ga ook na met wie u een afspraak heeft gemaakt. Een lening bij een goede vriend of familielid is natuurlijk een stuk gevoeliger (persoonlijker) dan een lening bij iemand die u minder goed kent of een vooral zakelijke relatie heeft.

Kortom, zoek alle contracten/schriftelijke communicatie op die betrekking heeft op de lening.

Welke afspraken zijn er gemaakt?

Welke afspraken heeft u gemaakt met degene die de lening bij u heeft staan, bijvoorbeeld in het kader van:

  • Hoogte van het geleende bedrag
  • De bestemming voor het geleende bedrag
  • Wel/geen rente
  • Termijn voor terugbetalen (eventueel in delen)

In sommige gevallen wordt er afgesproken dat het geld wordt terugbetaald ‘zodra het kan’. Dit is een iets lastigere situatie, omdat u moet kunnen aantonen dat de debiteur u kan terugbetalen. Eventueel kan ook een rechter vaststellen vanaf welk moment het geld moet worden terugbetaald.

Geen bewijs van lening?

Als u geen bewijs heeft dat u geld aan iemand heeft uitgeleend, kan het handig zijn om dit bewijs alsnog te verzamelen. Dat kunt u doen door de schuldenaar een reactie te ontlokken, zodat u achteraf kunt aantonen dat er sprake is van een lening. Hieronder een voorbeeld:

Vraag:Hallo Peter, wanneer zie je gelegenheid om die 3.500 euro van vorig jaar terug te betalen. Ik hoor van je…”.

Antwoord:Hallo Thomas, op dit moment heb ik nog niet de middelen om je terug te betalen, maar ik hou je op de hoogte…”

Op basis van de bovenstaande tekst is er wettelijk gezien genoeg bewijs geleverd voor het bestaan van een leenovereenkomst tussen Thomas en Peter.

Stappenplan terugvorderen

Het onderstaande stappenplan kunt u volgen om uw geleende geld weer terug te krijgen.

1. Zoek contact met de schuldenaar

U kunt allereerst proberen om zelf op een vriendelijke manier uw geld terug te eisen, bijvoorbeeld middels een nette mail of brief. Geef daarin duidelijk aan hoe hoog de schuld (en rente) is, wat er is afgesproken en wanneer u de terugbetaling verwacht.

2. Start een incassoprocedure

Als daarop binnen redelijke termijn geen reactie volgt of als de schuldenaar niet wil betalen, kunt u beginnen met het terugvorderen van het geld middels een incassoprocedure.

In sommige situaties, bijvoorbeeld bij kleine bedragen, is het soms verstandiger om het geld niet terug te vorderen middels een incassobureau, omdat het geleende bedrag niet opweegt tegen de juridische kosten. Bovendien is het verzamelen van bewijs van de lening bij kleine bedragen doorgaans lastiger.

3. Incassobureau start met de terugvordering

Het incassobureau gaat de hoofdsom en eventuele rente terugvorderen bij de schuldenaar. Als de schuldenaar de volledige schuld heeft afgelost, komt het incassotraject ten einde. De incassokosten komen voor rekening van de schuldenaar.

4. Dagvaarding via de rechter (eventueel)

Indien betaling uitblijft zal men overgaan tot een dagvaarding om via de rechter uw geld terug te vorderen. Met het vonnis kan beslag worden gelegd.

Voordelen

Een incassoprocedure heeft een aantal belangrijke voordelen:

  • Er wordt een signaal afgegeven aan de schuldenaar dat het geld wordt teruggeeist en dat u serieus bent.
  • Ook de rente wordt teruggevorderd
  • U weet snel waar u aan toe bent. Als er niet wordt betaald zal er (in overleg) snel een gerechtelijke procedure worden gestart.