Waar ben je naar op zoek?

Geld lenen aan familie of vrienden


Geld uitlenen aan familie of vrienden, ook wel onderhands lenen genoemd, is niet zonder risico. Zeker als het om grotere bedragen gaat. Het is belangrijk dat u afspraken omtrent de lening goed vastlegt. Dat voorkomt later problemen.

Korte check

Voordat u echter geld gaat uitlenen aan familie of vrienden doet u zelf een korte check:

  • Kan ik het geld missen (zelfs als er niet op tijd wordt terugbetaald)
  • Wat is de financiële situatie van uw vriend/familielid. Is hij/zij naar uw idee voldoende kredietwaardig? Heeft uw familielid bijvoorbeeld al bestaande schulden?
  • Waar wordt de lening voor gebruikt?
  • Hoe groot is de kans op een persoonlijk conflict als de afspraken van de lening niet worden nagekomen?

Afspraken

Als u geld uitleent aan familie of vrienden is het belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken over de vorm en het verloop van de lening:

  • Totaal geleend bedrag
  • Wel/geen rente
  • Duur van de lening (looptijd)
  • Terugbetalingstermijnen

Rente

Als u rente hanteert, is het belangrijk dat u niet te veel mag afwijken van de marktconforme rente, ofwel de rente die door een bank gemiddeld wordt gebruikt. Doe u dat niet? Dan riskeert u dat de belastingdienst uw lening aanziet voor een schenking.