Waar ben je naar op zoek?

Verzekering

Reisverzekering creditcard

De meeste creditcard uitgevers bieden, gekoppeld aan een creditcard, ook een (doorlopende) reisverzekering aan. Het gaat dan doorgaans om de creditcards met een wat hogere jaarlijkse bijdrage.

–> Vind hier een creditcard met een reisverzekering.

Wat wordt vergoed?

De dekking van een reisverzekering die is gekoppeld aan een creditcard kan sterk verschillen, afhankelijk van de gekozen kaart en de aanbieder. In de polisvoorwaarden, behorend bij de creditcard, staat exact beschreven op welke vergoedingen je recht hebt, in geval van schade.

Algemeen gezien, kunnen de volgende kosten worden gedekt door een reisverzekering:

 • Hulpverlening: 24 uur per dag, 7 dagen per week recht op hulp bij repatriëring en medicijnen
 • Uitkering bij invaliditeit of overlijden
 • Medisch noodzakelijke kosten in het buitenland
 • Schade, verlies of diefstal van bagage, bijvoorbeeld een fototoestel
 • Dekking voor noodzakelijke (terug)reis- en verblijfskosten, bijvoorbeeld bij het overlijden van een familielid
 • Autohulp bij pech of schade onderweg
 • Juridische hulp in het buitenland
 • Meestal optioneel: annuleringsverzekering: vergoeding van kosten wanneer je reis vanwege onvoorziene omstandigheden moet worden beëindigd of geannuleerd.

Het hangt echter sterk van het type kaart en de aanbieder af wat er wel en niet wordt gedekt en hoe de maximale vergoedt per onderdeel ligt.

Hoe lang geldt de verzekering?

Reisverzekeringen die zijn gekoppeld aan een creditcard zijn vaak doorlopend of voor een aaneengesloten periode, bijvoorbeeld 60 of 180 dagen. In de polisvoorwaarden zie je hoe lang de dekking geldt.

Wat is niet verzekerd?

In sommige gevallen zal de verzekeraar niet overgaan tot vergoeding, bijvoorbeeld bij:

 • Overmacht
 • Nalatigheid
 • Risicovolle activiteiten

In de polisvoorwaarden staat welke uitsluitingen er gelden op de verzekering.

Bij schade neem je contact op met de creditcarduitgever. Daar kun je claims indienen.

Kan ik mijn huidige reisverzekering opzeggen?

Bij de iets duurdere creditcards zit vaak een doorlopende reisverzekering inbegrepen. De dekking daarvan kan flink verschillen, afhankelijk van de creditcard. Het is dus raadzaam om je hier goed in te verdiepen. Wat is de dekking van de verzekering, bijvoorbeeld ten aanzien van geneeskundige kosten, repatriëring en verlies van bagage?

De reisverzekering bij duurdere creditcards, bijvoorbeeld de platinumcard van Visa en de Black card van Mastercard zijn vrij uitgebreid qua dekking en vergelijkbaar met een losse reisverzekering. Toch is het verstandig om de polisvoorwaarden van jouw huidige polis en die behorend bij de creditcard goed door te nemen.