Paspoort en identificatie

Met een paspoort kunt u uw identiteit kenbaar maken, zowel in Nederland als op reis. Het is een officieel document die de houder identificeert als burger van een bepaald land. Ook bij het aanvragen van een creditcard moet u uzelf kunnen legitimeren.

Nieuwe paspoorten die worden uitgegeven zijn digitaal en bevatten een chip waarin vingerafdrukken zijn opgeslagen om fraude te voorkomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het uitgeven van creditcards.

Identificatieplicht

In Nederland geldt een identificatieplicht. Iedereen vanaf 14 jaar en ouder moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen aan de autoriteiten mocht nodig zijn. Dit kunnen verschillende ambtenaren zijn, zoals politie, boswachters en belastinginspecteurs.

In Nederland kan het aantonen van de identiteit door middel van een identiteitskaart, een rijbewijs of een paspoort. In het buitenland geldt ook vaak een identificatieplicht. Een rijbewijs is dan niet voldoende.

Paspoort vereist?

Lang niet overal is een paspoort nodig om u te legitimeren. De onderstaande tabel geeft daarover meer duidelijkheid.

Nederland Europese Unie Buiten EU
Rijbewijs op veel plaatsen geldig als identiteitsbewijs. Soms is een ID-kaart of paspoort vereist. Geldige identiteitskaart (ID-kaart) vereist. Paspoort niet noodzakelijk. Paspoort noodzakelijk, soms aangevuld met een (elektronisch) visum.

Let op: een rijbewijs geldt in het buitenland niet als geldig identiteitsbewijs

U bent op reis zelf verantwoordelijk voor het meenemen van het juiste reisdocument.

Visum

Als u buiten Europa reist, is dikwijls een (elektronisch) visum vereist. Controleer bij voorkeur ruim voor het boeken van uw reis of een visum vereist is in het land van bestemming.

Vervaldatum

In de meeste landen geldt dat uw paspoort nog zes maanden geldig moet zijn na terugkomst van uw reis. Dit kunt u eventueel voordat u op reis gaat controleren. Verloopt uw paspoort? Dan dient u een nieuw paspoort aan te vragen.

Reisdocument aanvragen

Het aanvragen van een (nieuw) paspoort of ID-kaart kan bij de gemeente waar u staat geregistreerd. Vaak kunt u online een afspraak maken om langs te komen.

Wat moet u meebrengen?

 • Huidige paspoort: u brengt uw huidige paspoort mee en alle andere reisdocumenten die u bezit, zelfs als die verlopen zijn.
 • ID-kaart: u brengt ook uw ID-kaart mee indien uw deze in bezit heeft
 • Pasfoto: u brengt 1 goed gelijkende, natuurlijke, scherpe, onbeschadigde, onbewerkte pasfoto mee voor ieder reisdocument. De pasfoto voldoet in elk geval aan de volgende richtlijnen:
  • Formaat: 45 x 35 mm (hoogte x breedte)
  • Breedte gezicht: tussen de 16 en 20 mm
  • Lengte gezicht: van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm (volwassenen) en tussen 19 en 30 mm (kinderen)
  • 400 dpi resolutie (en in kleur)
  • Afgedrukt op hoogwaardig, glad fotopapier
  • Egale, witte, eenkleurige achtergrond die voldoende contrast biedt met het gezicht
  • Onbedekt gezicht
  • Hoofd recht naar voren en recht in de camera kijkend
  • Ogen volledig zichtbaar
  • Gelijkmatige belichting zonder schaduwen en reflecties
  • Neutrale blik en mond gesloten
 • Geld: u brengt een bankpas mee of voldoende contanten (let op: soms kunt u alleen met pinpas betalen).

Minderjarigen brengen bovendien ook het volgende mee:

 • Kopie legitimatiebewijs ouders
 • Toestemmingsbewijs van één van de ouders. Dit kan mondeling worden gegeven (middels aanwezigheid) of schriftelijk via een toestemmingsformulier.

Kosten

De kosten voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart kunnen per gemeente iets verschillen. Er zijn nog een aantal andere zaken die invloed hebben op de hoogte van de kosten:

 • Soort reisdocument
 • Aanvraag voor volwassene of leeftijd
 • Normale aanvraag of spoedaanvraag (die is 45 tot 50 euro duurder)
 • Wel of niet thuis laten bezorgen

Hieronder een overzicht van de gemiddelde kosten voor een paspoort:

Reisdocument Kosten Geldigheidsduur
Paspoort volwassenen 65 euro 10 jaar
Zakenpaspoort 65 euro 10 jaar
Paspoort minderjarigen 50 euro 5 jaar
Paspoort vreemdelingen 50 euro 5 jaar
Extra kosten spoedaanvraag 45 euro n.v.t.

Informeer op de website van uw gemeente naar de daadwerkelijke kosten.

Reisdocument ophalen

U kunt uw (nieuwe) paspoort vijf werkdagen na de aanvraag afhalen in het gemeentehuis of een stadswinkel van de gemeente. Dit kan bij de afhaalbalie. Bij een spoedaanvraag die u voor 15:00 aanvraagt, kunt u het nieuwe paspoort al de volgende dag ophalen (meestal na 9:00).

Bij veel gemeenten is het ook mogelijk om het paspoort bij u thuis te laten bezorgen. Dit kan echter niet bij een spoedaanvraag.

Geldigheid

Voor volwassen is het nieuwe paspoort 10 jaar geldig. Voor minderjarigen 5 jaar.

Reisdocument vermist of gestolen?

Bij diefstal of verlies dient u dit zo snel mogelijk bij de gemeente te melden. Dit om fraude te voorkomen. Bij diefstal dient u in sommige gemeenten aangifte bij de politie te doen. Dit geldt voor alle gemeenten in en rond Amsterdam. Bij verlies legt u een verklaring van vermissing af. Zodra dat is gebeurd kunt u een nieuw paspoort aanvragen.

Buitenland

Ook in het buitenland doet u bij verlies of diefstal melding/aangifte bij de plaatselijke politie. Dat voorkomt dat iemand met uw paspoort frauduleuze activiteiten kan ontplooien. Zodra u melding/aangifte heeft gedaan, kan u bij de Nederlandse Ambassade of het consulaat een nieuw paspoort of nooddocument aanvragen zodat u weer kunt reizen. Neem via deze link contact op met de ambassade in het juiste land.

Paspoort teruggevonden?

Indien u na de aangifte of verklaring van vermissing het oude paspoort terugvindt, bent u verplicht deze in te leveren bij de gemeente. Het oude paspoort is niet meer geldig als identiteitsbewijs. Dat komt omdat dit reisdocument als vermist/gestolen staat geregistreerd.

Identiteitsfraude

Bij identiteitsfraude maken criminelen gebruik van uw identiteitsgegevens, bijvoorbeeld door het kopen van goederen op naam en die achteraf vervolgens niet te betalen. Omdat uw identiteit bij de verkoper bekend is, komt u daardoor in de problemen.

Het is daarom belangrijk om fraude met uw identiteitsbewijs te voorkomen. Een belangrijke maatregel is om niet zomaar een kopie van uw paspoort of ID-kaart op te sturen of een kopie te laten maken. Allereerst mogen strikt genomen slechts een aantal organisatie een kopie maken van uw paspoort of ID-kaart, zoals

 • Een bank (of creditcarduitgever)
 • Uw werkgever
 • Uw zorgverzekeraar
 • Bepaalde zorgverleners, zoals de huisarts of het ziekenhuis
 • Bepaalde overheden, zoals de gemeente

Toch kunnen ook andere instanties vragen om een kopie van uw paspoort, zoals een hotel, reisorganisatie of autoverhuurbedrijf. Het is in dat geval raadzaam om de volgende maatregelen te nemen:

 • Informeer eventueel eerst waarom er een kopie van het paspoort benodigd is
 • Maak bepaalde gegevens op de kopie onleesbaar, namelijk: uw ogen op de foto en het burgerservicenummer (dit staat soms op twee plaatsen)
 • Schrijf op de kopie dat het om een kopie gaat en op welke datum de kopie is afgegeven.

Meldingsformulier identiteitsfraude

Heeft u of een ander toch te maken met identiteitsfraude? Dan kunt u dit middels een meldingsformulier online melden bij het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude- en fouten (CMI). Deze formulieren zijn ook geschikt om melding te maken dat uw persoonsgegevens die bekend zijn bij de overheid niet kloppen.

–> Melding maken van identiteitsfraude

Creditcard

Ook mag een hotel of reisorganisatie niet zomaar een kopie maken van uw creditcard. Daar moet u toestemming voor geven. Zorg ervoor dat er dan alleen een kopie wordt gemaakt van de voorkant. Anders is er een kans dat er fraude mee wordt gepleegd.

Wet bescherming persoonsgegevens

Er zijn veel bedrijven en organisaties die persoonsgegevens gebruiken en/of uitwisselen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ziet er op toe dat er op een veilige en zorgvuldige wijze wordt omgegaan met deze gegevens. Met andere woorden, de wet zorgt ervoor dat de privacy van burgers wordt beschermd. Zo is de wet voorzien van regels die beschrijven waar uw persoonsgegevens wel en niet voor mogen worden gebruikt. Ook de rechten van burgers omtrent persoonsgegevens zijn vastgelegd in de wet.

Hieronder een korte samenvatting van de belangrijkste onderdelen en regels uit de wet:

 • Informatieplicht: indien een organisatie uw persoonsgegevens wilt gebruiken, vastleggen of doorsturen. Dan zijn ze volgens de AVG verplicht om u hierover op de hoogte te brengen
 • Inzage: indien u wilt weten welke gegevens een organisatie/overheid van u heeft dan kunt u schriftelijk verzoeken deze informatie in te zien. De organisatie is dan volgens de AVG verplicht om u hierover binnen vier weken schriftelijk antwoord te geven. Soms kan de organisatie hier wel een vergoeding voor vragen.
 • Marketing: burgers kunnen formeel bezwaar maken als persoonsgegevens zonder toestemming worden gebruikt voor marketingdoeleinden. De eerste stap is dan om de organisatie te verzoeken uw gegevens niet te gebruiken.
 • Overheid: overheidsorganisaties dienen zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Andere organisaties die gebruikmaken van overheidsgegevens mogen dit alleen onder strenge voorwaarden.
 • Geschillen: bij geschillen rondom uw persoonsgegevens kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens vragen om te bemiddelen

Toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is sinds 2016 aangesteld als toezichthouder op het verwerken van persoonsgegevens. Voorheen stond deze organisatie ook wel bekend als het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Deze pagina is geactualiseerd op: 10-06-2020