Kosten creditcard

Aan het hebben en gebruiken van een creditcard zijn bepaalde kosten verbonden. Toch wordt de hoogte van de kosten door veel Nederlanders overschat. Men denkt al snel aan torenhoge schulden en onvoorziene uitgaven, maar dat is vaak niet terecht.

Hieronder worden de kosten die bij het gebruik van de creditcard (kunnen) komen kijken in kaart gebracht en besproken.

Jaarlijkse bijdrage (jaarprijs)

Bij vrijwel iedere creditcard betaalt u een jaarlijkse bijdrage aan de creditcardmaatschappij. Hoe hoog die bijdrage is, hangt sterk af van:

  • Het bestedingslimiet
  • Extra’s op de kaart, zoals verzekeringen, kortingen en spaarprogramma’s
  • Voorwaarden, bijvoorbeeld met betrekking tot de transactiekosten bij contant geld opnemen, het rentepercentage (bij gespreid betalen) of de wisselkoersopslag bij betalingen in vreemde valuta.
  • Service van de uitgever en creditcardmaatschappij

Hieronder ziet u een tabel waarbij u een goed idee krijgt van de jaarbijdrage van een gemiddelde creditcard.

Soort kaart Jaarbijdrage
Standaard creditcards met weinig extra’s en een bestedingslimiet tussen de 2.500 en 5.000 euro 15 tot 40 euro per jaar
Creditcards met iets meer extra’s, zoals speciale kortingen, een uitgebreide aankoopverzekering en een bestedingslimiet van minimaal 5.000 euro. 40 tot 80 euro per jaar
Creditcards in het hogere segment met veel extra’s, zoals een reisverzekering, annuleringsverzekering, toegang tot VIP lounges, uitstekende voorwaarden en service en een bestedingslimiet van 10.000 of meer 80 tot 700 euro per jaar

De goedkoopste creditcard

De goedkoopste soort creditcard is de prepaid- of debitcard. Deze ‘laadt’ u eerst op met uw eigen geld alvorens u hem kunt gebruiken om aankopen te doen. Eigenlijk is een prepaid card geen echte creditcard, omdat er geen krediet wordt verstrekt.

De jaarbijdrages bij een prepaid card liggen een stuk lager (of zijn zelfs nihil) in vergelijk tot de reguliere creditcards. Wel betaalt de klant vaak een kleine toeslag voor iedere keer dat u het saldo oplaadt. Hoe hoog die toeslag is, hangt af van de kaart en de aanbieder.

Bestedingslimiet

Bij de meeste creditcards beschikt u over een vast bestedingslimiet. Dit is het ‘krediet’ dat u kunt gebruiken om aankopen te doen of om cash geld op te nemen.

Aankopen en andere transacties die met een creditcard worden gedaan, gaan ten koste van de bestedingsruimte. Van alle transacties wordt een rekeningoverzicht opgemaakt waarin staat wat u heeft uitgegeven en wat het totale openstaande saldo is. Ook wordt aangegeven hoe lang u heeft om het openstaande saldo terug te voldoen. Vervolgens zijn er twee opties om terug te betalen:

Optie 1: terugbetalen binnen de gestelde termijn (meestal 21 dagen)

Als u op tijd het openstaande saldo aflost (meestal binnen 21 dagen), worden er geen extra kosten (rente of boetes) in rekening gebracht.

U kunt uw creditcard dusdanig instellen dat het openstaande saldo automatisch van uw reguliere bankrekening wordt afgeschreven. Het is ook mogelijk om het verschuldigde bedrag handmatig over te maken.

Boete te laat betalen

Wordt de rekening niet op tijd betaald, bijvoorbeeld omdat u vergeet om te betalen of als er onvoldoende saldo op uw bankrekening staat? Dan brengt de creditcarduitgever een boete in rekening. Die boete is vaak een percentage van het openstaande saldo, bijvoorbeeld 2,5 procent.

Boetes die niet binnen een maand worden betaald, zullen vaak resulteren in een blokkade van de creditcard.

Rekenvoorbeeld

Tijdens uw vakantie in Zuid Afrika doet u een aantal aankopen en neemt u contant geld op. Kort daarna ontvangt u een rekeningoverzicht met daarop een totaalbedrag van 850 euro. Na 21 dagen is het openstaande saldo nog steeds niet betaald. De creditcarduitgever brengt een boetebedrag van 2 procent over het openstaande saldo in rekening: (850 / 100) x 2,0 = 17 euro.

In totaal moet u dus nog 867 euro betalen aan de creditcardaanbieder. Dit bedrag moet binnen de gestelde termijn voldaan worden.

Optie 2: in termijnen terugbetalen

Een tweede optie is om het openstaande saldo in termijnen terug te betalen aan de creditcarduitgever. Let er op dat deze faciliteit niet standaard is geactiveerd op de meeste creditcards. U zult eerst deze service – in overleg en met toestemming van de creditcardaanbieder – moeten aanvragen en inschakelen.

Bij gespreid terugbetalen van openstaand saldo betaalt u dan geen boete meer, maar rente over het openstaande saldo. Daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld met betrekking tot het minimum bedrag dat u maandelijks moet aflossen en de hoogte van de rente die u op jaarbasis verschuldigd bent.

Rente berekenen

Creditcarduitgevers berekenen direct rente over iedere uitgave die u met uw creditcard doet, waaronder aankopen en geldopnames. De rente wordt kwijtgescholden als u binnen de gestelde termijn het openstaande bedrag heeft terugbetaald. Gebeurt dat niet dan zult u rente moeten betalen. De leenrente wordt per dag berekend en bedraagt doorgaans rond de 14 procent per jaar.

Over al het openstaande saldo dat niet binnen 21 dagen is terugbetaald, dient u rente te betalen.

Contant geld opnemen

Aan het opnemen van cash geld met uw creditcard zijn transactiekosten verbonden. Als u vreemde valuta opneemt, is er ook een wisselkoersopslag van toepassing. Hoe hoog de genoemde bijkomende kosten zijn, hangt af van het soort creditcard.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26-02-2020