Waar ben je naar op zoek?

Overig

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel (DGS) is een garantieregeling van De Nederlandsche Bank (DNB) die er voor moet zorgen dat rekeninghouders van een bank worden gecompenseerd als de bank failliet gaat. De maximale garantie voor banktegoeden bedraagt 100.000 euro per bank.

De garantieregeling geldt voor de meeste rekeninghouders en een groot aantal financiële producten.

Dekking

Het depositogarantiestelsel dekt tot maximaal 100.000 euro per rekeninghouder per bank, ongeacht het aantal geopende rekeningen.

Verder geldt er een aanvullende dekking voor deposito’s die worden aangehouden bij de aankoop of verkoop van een huis. Deze bedraagt 500.000 euro extra tot drie maanden na de storting.

Belangrijk

De garantieregeling van 100.000 euro geldt per bank en niet per handelsnaam. Dit is belangrijk om te onthouden, aangezien sommige banken meerdere handelsnamen hebben die diverse – gelijkwaardige of andere – diensten verlenen. Zo is Knab een onderdeel van Aegon Bank N.V. en vallen RegioBank en SNS Bank onder de vergunning van De Volksbank N.V.

Als je spaargeld wilt verspreiden over meerdere handelsnamen en diensten is het daarom handig om te controleren dat u gebruikmaakt van verschillende bankvergunningen.

Twee rekeninghouders

Bij een en/of-rekening zijn er twee of meer personen rekenhouder. Dat betekent dat zij ieder recht hebben op dezelfde dekking uit het garantiestelsel.

Een voorbeeld:

Jan en Marij hebben een gezamenlijke rekening bij ING Bank waarop een vermogen van 267.00 euro staat. Gaat ING Bank failliet? Dan keert DNB maximaal 200.000 euro uit ter compensatie: 100.000 voor Jan en 100.000 voor Marij.

Buitenlandse bank(producten)

Heb je vermogen staan op een buitenlandse bank. Dan heb je bij faillissement mogelijk recht op de dekking van een depositogarantiestelsel uit het betreffende land. Dit kan hoger of lager liggen dan de vergoeding in Nederland. Informeer hiernaar bij de bank.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor het depositogarantiestelsel zijn er drie voorwaarden waar aan moet worden voldaan:

  1. De bank neemt deel aan het depositogarantiestelsel en gaat failliet.
  2. Het financiële product valt onder het depositogarantiestelsel.
  3. Alleen rekeninghouders maken aanspraak op een compensatie.

Rekeninghouders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen. Dat betekent dat de volgende partijen geen aanspraak kunnen maken op het DGS:

  • Banken
  • Kredietunies
  • Belleginsondernemingen- en instellingen
  • Verzekeraars
  • Pensioenfondsen
  • Overheden

Nederlandse banken vallen onder het depositogarantiestelsel in Nederland. Welke banken dit precies zijn, staat vermeld in het Wft-register.

Producten

Een groot aantal financiële producten valt onder het depositogarantiestelsel. Hieronder een overzicht van de belangrijkste producten:

ProductValt onder DGS?
BetaalrekeningJa
SpaarrekeningJa
LevensloopregelingenJa
Bankspaardeposito eigen woningschuldNee
Positief saldo op creditcardrekeningJa
Tegoeden op beleggingsrekeningenJa
Aandelen of andere beleggingsproducten, zoals opties, effecten en futures.Nee
Levensverzekeringen en lijfrentenNee
G-rekeningNee
Obligaties op naamJa
Lijfrente spaarproductenJa
Bankspaarproducten en SealbagsJa
BouwdepotNee
Virtuele valuta’s en cryptocurrenciesNee