Creditcardschuld oversluiten

Heeft u een groot bedrag betaald met uw creditcard, maar kunt u deze niet direct terugbetalen aan het einde van de maand? Dan bouwt u een schuld op in combinatie met een rente of een boete over het openstaande saldo. De openstaande lening/schuld dient u dan alsnog  in één keer of in termijnen terug te betalen.

Het zelfstandig terugbetalen van een dergelijke lening kan soms lastig zijn. Er zijn gelukkig verschillende opties die u een handje kunnen helpen.

Schuldhulpverlening

Allereerst is er de schuldhulpverlening via het minnelijke traject: samen met een schuldhulpverlener en de schuldeisers gaat u op zoek naar een oplossing om de schuld af te lossen. Een andere optie is dat de schuld wordt overgesloten naar de kredietbank.

Kan er via het minnelijke traject geen oplossing gevonden worden waar u en de schuldeiser zich in kunnen vinden? Dan komen sommigen in aanmerking voor het wettelijke hulpverleningstraject. In dat geval spant u zich voor een periode van maximaal drie jaar volledig in om uw schuld af te lossen. Een eventuele resterende schuld wordt dan aan het einde van de drie jaar kwijtgescholden.

Creditcard oversluiten

Doordat de rente bij een creditcardaanbieder (kredietverstrekker) vaak erg hoog is, kiezen sommigen ervoor om hun openstaande schuld over te sluiten naar een kredietverstrekker met een lagere rente. Dit noemt men het oversluiten van de creditcard. Een nieuwe kredietverstrekker neemt de lening dan over van de oude kredietverstrekker.

De voorwaarden van de kredietverstrekking zijn vaak gunstiger dan bij de oorspronkelijke kredietverstrekker, bijvoorbeeld:

  • Lagere rente: de rente is doorgaans een stuk lager bij de nieuwe kredietverstrekker waardoor het openstaande bedrag sneller kan worden afgelost.
  • Kortere looptijd: bij het oversluiten van de lening kunt u ook vaak de looptijd korter maken waardoor u over een minder lange periode rente betaalt.

Belangrijk:

Het is raadzaam om te controleren of het oversluiten van de lening kosten met zich meebrengt en opweegt tegen de voordelen van de nieuwe kredietverstrekker.

BKR toetsing

Indien u ervoor kiest om een creditcardlening over de sluiten, wordt u opnieuw beoordeeld door de nieuwe kredietverstrekker. Zij doen dan navraag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Doorgaans wordt u hiervoor geaccepteerd als het bedrag dat u leent even groot is als de oorspronkelijke lening.

Deze pagina is geactualiseerd op: 26-02-2020