Invloed van creditcard op uw hypotheek

Het bezit van een creditcard kan een invloed hebben op de hoogte van uw maximale hypotheek. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert uw creditcard als een (potentiële) lening als de kredietfaciliteit (gespreid betalen) op ‘aan’ staat, zelfs als u daar in de praktijk geen gebruik van maakt.

Staat de kredietfaciliteit uit en betaalt u uw volledige creditcarduitgaven iedere maand terug? Dan heeft de creditcard geen invloed op uw hypotheek.

Als u betalingsachterstanden heeft voor uw creditcard kan dit wel van invloed zijn. Ook andere leningen, alimentatie of een studieschuld hebben invloed op de maximale hypotheek.

Berekening

Bij de berekening van uw hypotheeklasten wordt altijd gekeken naar het maandelijkse opnamelimiet van uw creditcard. De maximale maandelijkse hypotheeklast wordt verlaagd met 2 procent van het bestedingslimiet van de creditcard. Dat heeft daarmee ook invloed op de maximaal aan te vragen hypotheek.

Voorbeeld 1

Roy (alleenstaand) wil op korte termijn een huis kopen. Aan de hand van Roy’s inkomen (30.000 euro bruto op jaarbasis) en de toetsrente heeft de hypotheekverstrekker een maximale jaarlijkse hypotheeklast van 9.300 euro berekend.

Er moet echter een correctie worden toegepast, aangezien Roy een creditcard heeft met een bestedingslimiet van 2.500 euro en de gespreid betalen functie heeft ingeschakeld:

  • 2% van 2.500 euro = 0,02 x 2.500 euro = 50 euro
  • De maandelijkse hypotheeklast van Roy wordt dus verlaagd met 50 euro, ofwel jaarlijks 600 euro: 9.300 – 600 = 8.700 euro bedraagt de nieuwe maximale hypotheeklast

Roy wil verder een annuïteitenhypotheek met een rente van 5,5 procent (10 jaar vast) en een looptijd van 30 jaar. Daar hoort een annuïteit bij van 0,068134.

  • Op basis van de annuïteit en de hypotheeklast wordt het maximale hypotheekbedrag berekend. Daarvoor wordt de hypotheeklast gedeeld door de annuïteit: 8.700 / 0,068134 = 127.690 euro. Dit is het maximaal te lenen bedrag voor de hypotheek.
  • Zonder de creditcard was het maximale hypotheekbedrag hoger uitgevallen, namelijk: 9.300 / 0,068134 = 136.496 euro.

In dit voorbeeld zorgt het bezit van de creditcard ervoor dat de maximale hypotheek bijna 9.000 euro lager uitvalt.

Voorbeeld 2

Thomas wil op korte termijn (samen met echtgenote Sanne) een huis kopen. De hypotheekverstrekker heeft een hypotheeklast vastgesteld van 14.500 euro op jaarbasis. Er dient echter een correctie te worden toegepast aangezien Thomas een creditcard heeft met een bestedingslimiet van 5.000 euro.

  • 2% van 5.000 euro = 0,02 x 5.000 = 100 euro
  • De nieuwe jaarlijkse hypotheeklast komt uit op: 14.500 – (100 x 12) = 13.300 euro, ofwel 1108 euro per maand.

Thomas wil verder een annuïteitenhypotheek met een rente van 5,0 procent (10 jaar vast) en een looptijd van 30 jaar. Daar hoort een annuïteit bij van 0,064418.

  • Op basis van de annuïteit en de hypotheeklast wordt het maximale hypotheekbedrag berekend. Daarvoor wordt de hypotheeklast gedeeld door de annuïteit: 13.300 / 0,064418 = 206.464 euro. Dit is het maximaal te lenen bedrag voor de hypotheek.
  • Zonder de creditcard was het maximale hypotheekbedrag een stuk hoger uitgevallen, namelijk: 14.500 / 0,064418 = 225.092 euro.

Tips

Bent u van plan om een huis te kopen? Dan is het raadzaam om uw schulden af te lossen en/of de gespreid betalen faciliteit op uw creditcard uit te schakelen en de BKR te verzoeken om uw registratie in te trekken. Soms is het niet mogelijk om de kredietfaciliteit op uw kaart uit te schakelen. Het kan dan nodig zijn om uw creditcard op te zeggen.

Indien het niet mogelijk is om uw schulden af te lossen en de kredietfaciliteiten uit te schakelen, dient u rekening te houden met een lager maximaal hypotheekbedrag. Vooral bij hogere rentes en kortere looptijden stijgt de annuïteit per euro. Dat betekent dat u nog minder kunt lenen.

Deze pagina is geactualiseerd op: 14-04-2021