Onterechte betaling terugdraaien

Is er een onterechte betaling op uw creditcard gedaan? Dan zijn er bepaalde stappen die u kunt ondernemen om de betaling terug te draaien en het bedrag terug te krijgen. Dit wordt een chargeback of soms storneren genoemd. Wat u precies kunt doen, hangt vooral af van de situatie.

Wat wel belangrijk is, is dat u tijdig handelt. De kans dat geld wordt teruggeboekt is dan veel groter. Na een bepaald termijn vervalt namelijk het recht om geld terug te vragen.

Hieronder staan een aantal situaties (met uitleg) die voor u van toepassing zouden kunnen zijn.

1. Bedrag onterecht afgeschreven van mijn creditcard

  • Is er onterecht een bedrag afgeschreven van uw creditcard en weet u niet waarom?

Dan is er mogelijk sprake van fraude, zeker als u het bedrijf niet herkend en er eerder geen transacties door dit bedrijf zijn afgeschreven. Neem zo snel mogelijk contact op met de alarmlijn van uw creditcarduitgever.

  • Is er wel al eerder een bedrag afgeschreven via het bedrijf?

Dan zoekt u contact met het bedrijf en probeert u te achterhalen waar de betaling vandaan komt. Is de betaling niet juist of onterecht? Dan neemt u contact op met de creditcarduitgever. Veel aankopen zijn verzekerd via de aankoopverzekering van uw creditcard.

U moet kunnen bewijzen waarom de betaling onterecht is. Dit kan door middel van bewijsstukken, zoals een factuur of een huurovereenkomst. Ook de correspondentie die u met het bedrijf heeft gehad, kan van waarde zijn bij de afhandeling van uw klacht/melding.

2. Onterechte reservering gedaan op mijn creditcard

  • Is er een onterechte reservering op uw creditcard gedaan?

Dan is het niet direct mogelijk om dit terug te draaien. Bij een reservering is er namelijk nog geen betaling gedaan. Na 20 dagen vervalt de reservering, tenzij het bedrijf deze verlengt. Neem contact op met het bedrijf die de reservering op uw creditcard heeft gedaan. Zij kunnen u meer vertellen.

3. Ik heb mijn aankoop niet ontvangen

  • Heeft u een gedane aankoop niet ontvangen, bijvoorbeeld vanwege faillissement van de verkoper of een onduidelijke reden?

Dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met het het bedrijf. Als het bedrijf failliet is, kunt u soms terecht bij het garantiefonds van het bedrijf. Ook een curator kan u helpen om tot een oplossing te komen.

  • Wordt de situatie niet opgelost?

Dan neemt u contact op met de creditcarduitgever.

4. Ik ben ontevreden over mijn aankoop

  • Bent u ontevreden over uw aankoop omdat het product niet compleet is, niet voldoet aan de specificaties of omdat deze is beschadigd?

Dan is het zaak om allereerst contact op te nemen met het bedrijf om zo het product te retourneren. Vaak wordt het bedrag dan binnen vijf tot tien dagen weer teruggestort. Als dit niet werkt, meldt u dit aan de creditcarduitgever. U dient dan wel bepaalde bewijsstukken aan te leveren, zoals de orderbevestiging en factuur met productomschrijving.

  • Zou u een bedrag terugkrijgen, maar is dit niet gebeurd?

Dan neemt u contact op met de creditcarduitgever en zorgt u voor een schriftelijke toezegging van het bedrijf waarin staat dat u het bedrag zou terugkrijgen. Dit is belangrijk voor de afhandeling van het verzoek om een betaling terug te draaien.

5. Ik heb te weinig (of geen) geld uit de pinautomaat gekregen

  • Heeft u in Nederland of in het buitenland geld opgenomen met uw creditcard, maar klopt het ontvangen bedrag niet met de afschrijving op uw creditcardafschrift?

Controleer dan het verschil tussen beide bedragen. Soms kan het verschil verklaart worden door bepaalde kosten die de (buitenlandse) bank rekent voor het gebruik van uw card, zoals wisselkoersopslag, transactiekosten en bankkosten.

  • Heeft u te weinig geld ontvangen of kwam er helemaal geen geld uit de automaat?

Dan is er mogelijk sprake van een storing of fraude. U kunt een verzoek doen bij de creditcarduitgever om uw geld terug te vragen.

Kifid

  • Bent u niet tevreden over de manier waarop uw creditcardaanbieder uw klacht of melding heeft afgehandeld?

Dan kunt u contact opnemen met het klachteninstituut financiƫle dienstverlening (kifid).

Deze pagina is geactualiseerd op: 10-02-2021