Waar ben je naar op zoek?

Verzekering

Aankoopverzekering creditcard

Bij vrijwel alle creditcards zit standaard een aankoopverzekering. Die dekt aankopen die je met jouw creditcard hebt gedaan, bijvoorbeeld in het geval van diefstal, verlies of beschadiging. Niet iedere aankoopverzekering is hetzelfde.

Er kan veel verschil zitten in de dekkingsvoorwaarden per creditcard.

Wat wordt er vergoed?

De aankoopverzekering biedt een vergoeding voor zaken die je met jouw creditcard hebt betaald. Deze staan op het rekeningafschrift van de kaart. De hoogte van de vergoeding is in veel gevallen gelimiteerd tot een bepaald bedrag per gebeurtenis en/of per jaar.

Voor bepaalde zaken zijn maximum vergoedingsbedragen opgesteld. Voor mobiele telefoons en sieraden ligt de vergoeding bijvoorbeeld een stuk lager. Hoe hoog de vergoeding precies is, lees je terug in de polisvoorwaarden van de creditcard.

Via deze link kun je een nieuwe creditcard aanvragen.

Eigen risico

Vaak geldt per gebeurtenis een eigen risico voor de aankoopverzekering. Die wordt eerst afgetrokken van het te vergoeden bedrag. Doorgaans ligt het eigen risico op 25 of 50 euro, afhankelijk van de aankoopverzekering.

Wat is niet verzekerd?

In bepaalde situaties heb je  als verzekerde en creditcardhouder geen recht op een (volledige) vergoeding. Dat is bijvoorbeeld het geval als:

  • Er sprake is van normale slijtage van een aankoop
  • Als de schade het gebruik van het product niet belemmert
  • Als de aankoop onbeheerd (en onbeveiligd) is achtergelaten, bijvoorbeeld in een openbare ruimte of in een auto die niet op slot stond.

Bij sommige aankoopverzekeringen zijn bepaalde zaken, zoals een mobiele telefoon of laptop niet gedekt als ze zijn opgeborgen in motorvoertuig.

Uitzonderingen

Niet alle aankopen vallen onder de dekking van de verzekering. In Dit zijn vaak zaken als contant geld, reischeques, voertuigen (land, zee en lucht), een muntcollectie, etenswaren, rookartikelen, 2e hands spullen, sieraden, dieren en planten.

In de polisvoorwaarden van je card lees je precies terug wat wel en niet is verzekerd op de aankoopverzekering.

Hoe lang geldt de verzekering?

Hoe lang aankopen zijn verzekerd, hangt af van je creditcard en de voorwaarden die daarbij horen. Een standaarddekking is meestal 180 aaneengesloten dagen. Bij de iets duurdere creditcards geldt de aankoopverzekering vaak 365 dagen. De aankoopverzekering gaat in op de dag van de aankoop.

Schade claimen?

Mocht je onverhoopt te maken krijgen met schade, diefstal of verlies van een aankoop die is gedaan door uw creditcard?

Dan kun je de volgende stappen volgen:

  1. Controleer allereerst of de kosten mogelijk op een andere verzekering zijn gedekt, bijvoorbeeld een inboedelverzekering.
  2. Controleer bij je creditcardmaatschappij of in de polisvoorwaarden of je verloren, gestolen of beschadigde aankoop in aanmerking komt voor een vergoeding.
  3. Overhandig het aankoopbewijs (de factuur of bon) aan de creditcardmaatschappij voor controle.
  4. Veder zul je een schadeformulier moeten invullen en opsturen naar de creditcardmaatschappij.
  5. Het duurt meestal een aantal weken voordat je bericht krijgt over de verdere afhandeling van je claim.

Diefstal

In het geval van diefstal ben je verplicht om aangifte te doen bij de politie. Je creditcardmaatschappij zal een kopie van de aangifte willen zien.