Waar ben je naar op zoek?

Begrippenlijst

Aankoopverzekering

Een aankoopverzekering dekt schade, verlies en diefstal van zaken die met de creditcard zijn betaald. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden.

Autorisatie

Goedkeuring van de creditcarduitgever voor het gebruik van de kaart, bijvoorbeeld in de winkel bij het doen van een aankoop van een x-bedrag.

Bestedingslimiet

Dit is het bedrag (krediet) dat je maandelijks maximaal kunt uitgeven met je creditcard. Aankopen en reserveringen verminderen de bestedingsruimte van de kaart.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Dit bureau registreert welke leningen en kredieten burgers hebben afgesloten en in hoeverre iemand een schuld heeft.

BKR-toetsing

Een creditcarduitgever kan bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) toetsen of een aanvrager van een creditcard voldoende kredietwaardig is. Een negatieve notering bij het BKR kan resulteren in een afwijzing van de aanvraag.

Boete te laat betalen

Creditcarduitgevers brengen een boete in rekening indien het openstaande saldo niet tijdig wordt betaald. Deze boete is doorgaans een vast percentage van het openstaande saldo

Charge card

Soort creditcard waarbij het openstaande bedrag binnen de gestelde termijn betaald moet worden. Gespreid betalen tegen rente is niet mogelijk.

Creditcardmaatschappij

Een creditcardmaatschappij levert creditcarddiensten en verwerk transacties van creditcards.

Creditcardnummer

Dit is een uniek nummer dat op de creditcard staat en wordt gebruik om betalingen op het internet te doen. Het eerste getal van het nummer zegt iets over de creditcardmaatschappij. De nummer erna hebben betrekking op de bank/financiële instelling en het rekeningnummer.

Creditcarduitgever

Bank of financiële instelling die creditcards uitgeeft aan kaarthouders. Voorbeelden zijn International Card Services (ICS), American Express, Rabobank en ING Bank.

CVC-code

Creditcard Verification (of Validation) Code is een verificatiecode die wordt gebruikt om fraude en misbruik met creditcards te beperken. De CVC bestaat meestal uit drie cijfers.

Fraude

Valse aanvragen en betalingen met creditcards.

Jaarlijkse bijdrage (jaarprijs)

Een vaste prijs die je per jaar betaalt aan de creditcarduitgever. De hoogte van de jaarbijdrage is vooral afhankelijk van het soort kaart en de extra’s die aan de kaart verbonden zijn.

Pre-autorisatie (reservering)

Dit is een bedrag dat op de creditcard wordt gereserveerd, maar nog niet wordt afgeschreven, bijvoorbeeld door een hotel of autoverhuurbedrijf. Reserveringen verminderen tijdelijk het bestedingslimiet.

Rente

Bedrag dat de credithouder dient te betalen over de openstaande schuld. Bij creditcards ligt de debetrente vaak op of rond de 14 procent op jaarbasis. Dat is doorgaans hoger dan een regulier doorlopend krediet. Alleen voor creditcards die een faciliteit bieden voor gespreid betalen, kan een rente van toepassing zijn.

Rentevrije periode

Periode (van meestal 21 dagen) waarin geen rente betaald hoeft te worden van gedane aankopen of contant geldopnames met de creditcard.

Reisverzekering

Verzekering die bepaalde kosten in het buitenland dekt, bijvoorbeeld schade aan bagage, medisch noodzakelijke kosten en repatriëring. Sommige creditcards zijn voorzien van een persoonlijke reisverzekering voor de gebruiker.

Transactiekosten

Kosten die komen kijken bij het uitvoeren van een transactie, zoals een betaling in een restaurant of cash geldopname. Transactiekosten zijn bij betalingen vrijwel altijd voor de verkoper, bijvoorbeeld een winkel, hotel of benzinestation. Soms komen de transactiekosten voor rekening van de kaarthouder, bijvoorbeeld bij opname van contanten bij een geldautomaat of als dat specifiek wordt aangegeven.

Wisselkoersopslag

Toeslag die van toepassing als de creditcardhouder betaalt in vreemde valuta. De hoogte van de wisselkoersopslag verschilt per creditcard. De opslag is vrijwel altijd een vast percentage van de transactie, bijvoorbeeld 1,5 procent. Bij veelvoudige betalingen in het buitenland kan het lonen om een kaart te kiezen met een gunstige wisselkoersopslag.